הוראה ומתן שירות נגישים לסטודנטים עם צרכים מיוחדים: הנחיות לסגל האקדמי והמנהלי - תשע"ט

נגישות הינה תנאי מרכזי לקיום שוויון זכויות והזדמנויות לכלל החברה. היא איננה רק שיפור אמצעי הגישה הפיזית, ובמוסדות לרכישת ידע והשכלה יש חשיבות עליונה לנגישות השירות ולהעברת המידע. בכיתות הלימוד נוכחים סטודנטים עם צרכים מיוחדים, אשר בגינם הם מתקשים לעקוב אחר תוכן ההרצאות והתרגולים, ועושים מאמצים עילאיים על מנת להצליח בלימודים אקדמיים כשאר חבריהם לתואר.

 

לפניכם המלצות והנחיות כלליות לדרכי הוראה ומתן מענה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים. כמו כן, תוכלו למצוא בסוף העמוד מידע בנוגע לשירותים השונים הניתנים באוניברסיטה, עליהם תוכלו ליידע את הסטודנטים הפונים אליכם.

 

מידע כללי

 • סטודנטים עם צרכים מיוחדים כוללים סטודנטים עם לקות ראייה, עיוורון, לקות שמיעה, חירשות, מוגבלות פיזית, מחלה כרונית (בטיפול המדור לקידום סטודנטים), לקות למידה (בטיפול המדור לייעוץ לימודי) ולקות נפשית (בטיפול השרות הפסיכולוגי). חשוב לציין כי לעתים המגבלה אינה נראית לעין, אך היא מהווה מכשול משמעותי ביכולת התפקוד של הסטודנט.
 • חשוב ביותר לשמור על פרטיות הסטודנט, יש להקפיד לדבר איתו ביחידות על ענייניו האישיים והרפואיים.
 • מומלץ ליידע את הסטודנטים על הגורמים השונים המסייעים באוניברסיטה, פרטיהם נמצאים בטבלה שבהמשך. כמו כן חשוב ליידע סטודנטים עם לקויות שונות על מרכזי הלמידה הממוקמים בבניין מיטשל, בבניין הספרייה המרכזית, ובבניין הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, המצוידים בטכנולוגיה מסייעת, וכן על האפשרויות השונות להיעזר במדורים הרלוונטיים בדקנאט הסטודנטים.       
 • ישנה אפשרות עבור סטודנטים עם צרכים מיוחדים להיבחן במבחנים בתנאים מותאמים, על מנת לקבל יעוץ ואישור על כך יש לפנות בתחילת הסמסטר למדור הרלוונטי בדקאנט הסטודנטים. 

 

הנחיות לסגל האקדמי, מרצים/מתרגלים:

 • מומלץ לציין או לפרסם בסילבוס כי ניתן לפנות אליכם על מנת ליידע לגבי בעיה או מגבלה שעלולות להקשות על הלימוד בקורס.
 • פרסום מראש של מצגות, חומר למידה או נקודות מרכזיות בכל הרצאה או תרגול באתר הקורס יאפשרו לסטודנטים עם צרכים מיוחדים להתכונן מראש ויסייע במעקב אחר תוכן השיעור. כמו כן, רצוי לפרסם שינויים או הודעות אודות מבנה וחובות הקורס.
 • למען סטודנטים עם לקות ראייה, יש להשתדל להקריא בקול את הנכתב על הלוח, לכתוב בכתב גדול וברור, להשתמש במרקר/טוש כהה (שחור או סגול, לא ירוק או אדום). בעת שימוש במצגות, חשוב שמידע כתוב וגרפים יהיו גדולים ככל האפשר וצבעם כהה על רקע בהיר, וכן מומלץ ללוות תיאור גרפי בתיאור מילולי.
 • אנא אשרו לסטודנטים הזקוקים לכך להקליט את ההרצאה או התרגול.
 • למען סטודנטים עם לקות שמיעה, חשוב לדבר עם הפנים אל הסטודנטים, להשתדל לא להסתיר את הפה בזמן דיבור וכן מומלץ לחזור על שאלות או הערות שנאמרו על ידי סטודנטים אחרים על מנת לסייע לעקוב אחר דיון המתרחש בשיעור.
 • סטודנטים עם לקות שמיעה נעזרים במהלך השיעורים במכשיר FM אישי, המורכב ממשדר (מיקרופון) המשדר את קול המרצה ישירות למכשיר השמיעה או המקלט של הסטודנט, ובכך מפחית את ההשפעה השלילית של רעשי הרקע. אנא שיתפו עימם פעולה, ענדו את המכשיר על הבגד שלכם, קרוב לפה, והשתדלו לא לכסות את המכשיר.
 • באולמות בהם הותקנו מערכות עזר לשמיעה, אשר מחוברות למערכת ההגברה של האולם, חשוב ביותר להקפיד על שימוש במיקרופון ומערכת הגברה של האולם (שילוט על כך תוכלו למצוא בכניסה לאולמות אלה).
 • חשוב לדעת כי בין המאפיינים הבולטים בקרב סטודנטים עם לקויות למידה ו/או לקות נפשית ו/או מחלה כרונית, הינם אי יציבות וצרכים משתנים. במידה ואתם פוגשים סטודנטים עם שינויים התנהגותיים או רגשיים ניתן להתייעץ ו/או להפנות למדור הרלוונטי בדקאנט הסטודנטים.
 • לעתים, בעקבות מחלה ממושכת ו/או תופעות לוואי של תרופות, יכולות להיות היעדרויות רבות במהלך השנה. במקרים אלה מומלץ לאפשר היעדרות מקורסים עם נוכחות חובה, בכפוף לאישורים רפואיים.
 • למען סטודנטים אשר אינם מסוגלים להאזין להרצאה ולרשום סיכומי שיעור במקביל, רצוי לבדוק בתחילת הקורס האם ישנם מתנדבים אשר יכולים לסכם את חומר ההרצאה עבורם. ניתן לקשר בין הסטודנטים או לחלופין להעלות את הסיכומים לאתר הקורס.
 • הנחיות בזמן מבחן: חשוב לכתוב על הלוח שינויים והבהרות הקשורים במבחן ובזמנים, יש לוודא כי סטודנט עם לקות שמיעה שם לב כי נכנס מרצה או מתרגל לכיתה. כמו כן, מומלץ לענות על שאלות בכתב ולא בלחישה. כפי שנאמר, מבחנים בתנאים מותאמים הינם בסמכות המדור הרלוונטי בדקאנט הסטודנטים. 

 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

ענת קורן-דרור – רכזת נגישות
לימור שם טוב - מנהלת המדור לקידום סטודנטים
אלברטו מס'ציאני - מנהל השירות הפסיכולוגי
ד"ר תמי אמיר - מנהלת המרכז ליעוץ לימודי
בשיתוף מדורי דקאנט הסטודנטים

 

רשימת גופים לייעוץ או הפניית הסטודנטים:

 

גוף

שם

טלפון

דוא"ל /מיקום

אתר האינטרנט של האוניברסיטה אודות שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים:

www.tau.ac.il/accessibility

 

רכזת נגישות

ענת קורן-דרור 

03-6407289

kanat@tauex.tau.ac.il

יחידת הבטיחות, בניין   האקדמיה למוזיקה

המדור לקידום סטודנטים
סיוע לבעלי קשיים פיזיים וחושיים
מרכז למידה טכנולוגי
דקאנט הסטודנטים

עו"ס אילנה קאופמן

נאורה לוי

03-6409691

03-6406888

ilanak@tauex.tau.ac.il
בניין מיטשל, קומה 2, חדר 225

neoralevy@tauex.tau.ac.il

מרכז אבחון וטיפול לליקויי למידה -
מרכז למידה בספריה למדעי החברה וניהול
דקאנט הסטודנטים 

דקאנט הסטודנטים

 

03-6409692

yeutz@post.tau.ac.il  
בניין מיטשל, קומה 2, חדר 214

רכזות שירותי תמיכה לליקויי למידה - דקאנט הסטודנטים

רוני ברמק,
שרית נחמיה,
מיכל הוניגמן 

03-6408232

tmicha.ll.tau@gmail.com 
בניין ספרות זולה, חדר 1

השירות הפסיכולוגי - דקאנט הסטודנטים

אלברטו מסצ'יאני

03-6408505

psycho@post.tau.ac.il

clinic@post.tau.ac.il
בניין מיטשל, קומה 2, חדר 216

תכנית חונכות אקדמית עבור סטודנטים המתמודדים עם מגבלות נפשיות

ליטל אבגיל

052-7387003

natan.tluniv@gmail.com

בנין ספרות זולה חדר 5 בתאום מראש

מדור מלגות, הלוואות מעונות וסיוע כלכלי אני לוי 03-6408067 – 03-6409687

פקס: 03-6409690

anniel@tauex.tau.ac.il 

http://deanstudents.tau.ac.il/scholarship-dorms-and-financial-aid 

עמותת בקול - ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים 

 

 

03-5257001

פקס: 03-5257004

info@bekol.org.il

רחוב טשרניחובסקי 17, ת"א

עמותת לשם – קידום השכלה לסטודנטים ליקויי למידה

 

052-3659956

guyfink@bezeqint.net
 

על"ה – לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטיים בישראל

 

02-5882155

www.alehblind.org.il

המוסד לביטוח הלאומי – אגף השיקום המקצועי

 

02-6463488

http://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation

 

 

 

 

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>